More for less

Hvis du har et konkret udviklingsprojekt, der kræver en masse timer, kan vi sandsynligvis spare dig for mange penge.

Lock icon

Udvikling til fast pris

Vi har en projektafdeling, som tilbyder at løse projekter, når I har behov for det. Det giver mulighed for at tilføre flere ressourcer eller trække på særlige kompetencer i en begrænset periode. Hvis projektet er beskrevet tilstrækkeligt præcist, har vi mulighed for at give en fast pris og leveringstid. På den måde løber du ingen risiko for, at projektet bliver meget dyrere, end du havde regnet med.

I mange tilfælde kommer der mindre ændringer undervejs, fordi det er umuligt at beskrive alting i detaljer. Det har selvfølgelig en betydning for såvel pris som leveringstid. Men du vil altid blive informeret på forhånd, så du kan vurdere om det er det værd.

Det typiske fastpris projekt tager mellem 200 og 1000 timer og er udviklet med teknologier, som er standard i vores projektafdeling. F.eks.

  • Websites bygget i Umbraco, SiteCore, Drupal, WordPress
  • Webshops bygget i Shopify, Magento, uCommerce eller specialløsninger.
  • Mobilapps til iPhone og Android

SaaS projekter, der løbende kræver udvikling vil normalt laves af et dedikeret team. Også fordi det tager længere tid at sætte sig ind i eksisterende systemer.

Udviklingsproces

Det typiske forløb for et fastpris projekt:

1. Opgaveforståelse. Vi har en dialog med kunden om, hvad opgaven går ud på generelt, og aftaler det videre forløb med kunden.

2. Kravspecifikation. Vi indsamler og nedskriver alle krav til systemet. Vi prøver at sikre os, at ingen krav er i modstrid med hinanden, og at intet er udeladt.

3. Tidsestimat. På grundlag af kravspecifikationen estimerer vi, hvor lang tid det vil tage. Vi foreslår evt. flere løsningsvarianter med tilhørende estimater, så kunden har noget at vælge imellem.

4. Tidsplan. Vi laver en tidsplan med milepæle og endelig leveringstid. Den bliver præsenteret for kunden sammen med tilbud.

5. Systemarkitektur. Når tilbudet er accepteret fastlægger vi systemarkitekturen. Det er en intern proces, som sikrer at alle medarbejdere på projektet har en fælles forståelse for, hvad der skal laves.

6. UX/UI. Vi udarbejder wireframes for at definere systemets funktionalitet. Herefter udarbejder vi designforslag, ofte på grundlag af kundens designmanual.

7. Udvikling. Systemet kodes nedefra og op. Ofte i en multi-lags arkitektur, hvor data, funktion og design er adskilt.

8. QA og dokumentation. Systemet gennemgår en sidste række tests og bliver dokumenteret for fremtidig vedligeholdelse og videreudvikling.

9. Levering. Hvis det er website, bliver det lagt op på produktionsserveren og kunden får instruktion i at vedligeholde indhold.

10. Supportering. Et website skal serviceres løbende. Der kommer hele tiden nye browsere og platforme, som kan kræve forskellige tilretninger.

Clock icon

Udvikling på timebasis

Det er ikke altid, man kan beskrive sit projekt så præcist, at man kan estimere, hvor lang tid det vil tage. I andre tilfælde er opgaven så relativt lille, at det ikke kan koste ret meget. I begge tilfælde afregnes på timebasis. Prisen er 20-30 EUR i timen afhængig af kompleksitet.

Typiske opgaver på timebasis:

  • Mindre tilretninger af eksisterende systemer
  • Løbende SEO optimering
  • Integrationsopgaver, hvor det er umuligt at sige hvor lang tid det tager, fordi i hvert fald det ene system er ukendt.

Integration med økonomisystem, kompleks rabatberegning for B2B kunder

Bronnum screenshot Bronnum screenshot Bronnum screenshot

"Brønnum er en af Danmarks største storkøkken grossister, som sælger til hoteller, restaurationer og kantiner. InterLogic står for den løbende udvikling af vores webshop. Det er en responsiv løsning, så man også kan bestille fra sin mobil. Løsningen er integreret med vores økonomisystem, så alle informationer kun skal vedligeholdes et sted.

Den daglige kommunikation med udviklerne hos InterLogic foregår på engelsk. Samtidig kan vi altid trække på den danske konsulent, som kender vores virksomhed rigtig godt. Han hjælper med at finde løsninger på forskellige problemstillinger, og med at kommunikere med udviklerne, når det bliver meget teknisk.

Kai Jensen