benefits

BenefitMainImage

High professional level

We are known for having extremely high professional standards. We often arrange meetups to share knowledge and attract new talents.

Career development

We support both internal and external training as long as it has a professional value and purpose. Each employee has an individual development plan with scheduled performance reviews.

High professional level

We are known for having extremely high professional standards. We often arrange meetups to share knowledge and attract new talents.

Career development

We support both internal and external training as long as it has a professional value and purpose. Each employee has an individual development plan with scheduled performance reviews.

Modern office and equipment

All our offices are light and modern with a touch of Scandinavian minimalism. Depending on the type of work, you will have a powerful Windows laptop or Macbook with external monitor. We have free parking for cars and bicycles. Our offices are all easy accessible with public transport. The Danish office even by boat like a true viking.

Flexible working schedule

We offer the salary you will expect for full time, but our working week is only 37 hours*. Like in Denmark we go home early on Fridays. We allow a flexible working schedule, where remote work is also possible some of the time.

Modern office and equipment

All our offices are light and modern with a touch of Scandinavian minimalism. Depending on the type of work, you will have a powerful Windows laptop or Macbook with external monitor. We have free parking for cars and bicycles. Our offices are all easy accessible with public transport. The Danish office even by boat like a true viking.

Flexible working schedule

We offer the salary you will expect for full time, but our working week is only 37 hours*. Like in Denmark we go home early on Fridays. We allow a flexible working schedule, where remote work is also possible some of the time.

Scandinavian values

 • We perform regular ESATs (Employee Satisfaction Surveys) and they usually confirm that compared to other companies we have very little bureaucracy and flat hirarchy.
 • We treat everyone equal, no matter their position in company.
 • We encourage everyone to voice their opinion.
 • We have a fair amount of highly skilled and ambitious female employees, also developers and managers.

Great colleagues

The most important reason to like your workplace is probably the people you work with. Our teams are often distributed, and twice a year everyone in InterLogic meets in Lviv for a big summer/winter party. We also have some occasional team building events locally.

Scandinavian values

 • We perform regular ESATs (Employee Satisfaction Surveys) and they usually confirm that compared to other companies we have very little bureaucracy and flat hirarchy.
 • We treat everyone equal, no matter their position in company.
 • We encourage everyone to voice their opinion.
 • We have a fair amount of highly skilled and ambitious female employees, also developers and managers.

Great colleagues

The most important reason to like your workplace is probably the people you work with. Our teams are often distributed, and twice a year everyone in InterLogic meets in Lviv for a big summer/winter party. We also have some occasional team building events locally.

BenefitsBottomImage

Wspaniali koledzy

Najważniejszym powodem, dla którego lubisz swoje miejsce pracy, są prawdopodobnie ludzie, z którymi pracujesz. Nasze zespoły są często dystrybuowane, a dwa razy w roku wszyscy w InterLogic spotykają się we Lwowie na dużej letniej / zimowej imprezie. Organizujemy również okazjonalne imprezy integracyjne lokalnie.

Wartości skandynawskie

 • Regularnie przeprowadzamy ESAT (badania satysfakcji pracowników) i zwykle potwierdzają one, że w porównaniu z innymi firmami mamy bardzo mało biurokracji i płaskiej hierarchii.
 • Traktujemy wszystkich równorzędnie, niezależnie od zajmowanego stanowiska w firmie.
 • Zachęcamy wszystkich do wyrażenia swojej opinii.
 • Mamy sporo wysoko wykwalifikowanych i ambitnych pracownic, także programistów i menadżerów.

Wspaniali koledzy

Najważniejszym powodem, dla którego lubisz swoje miejsce pracy, są prawdopodobnie ludzie, z którymi pracujesz. Nasze zespoły są często dystrybuowane, a dwa razy w roku wszyscy w InterLogic spotykają się we Lwowie na dużej letniej / zimowej imprezie. Organizujemy również okazjonalne imprezy integracyjne lokalnie.

Wartości skandynawskie

 • Regularnie przeprowadzamy ESAT (badania satysfakcji pracowników) i zwykle potwierdzają one, że w porównaniu z innymi firmami mamy bardzo mało biurokracji i płaskiej hierarchii.
 • Traktujemy wszystkich równorzędnie, niezależnie od zajmowanego stanowiska w firmie.
 • Zachęcamy wszystkich do wyrażenia swojej opinii.
 • Mamy sporo wysoko wykwalifikowanych i ambitnych pracownic, także programistów i menadżerów.

VACANCIES

*Conditions depend on country (In Poland and Denmark: 37 hour working week with monthly fixed salary. In Ukraine: Hourly based as normal)

*Conditions depend on country (In Poland and Denmark: 37 hour working week with monthly fixed salary. In Ukraine: Hourly based as normal)

BenefitsBottomImage