Polityka prywatności.

 • Informacja o prywatności

  Niniejsza informacja o polityce prywatności mówi o informacjach, które zbieramy od Ciebie, gdy przesyłasz wiadomość lub ubiegasz się o wolne stanowisko pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej. Gromadząc te informacje, działamy jako administrator danych i zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani do udzielenia Ci informacji o nas, o tym, dlaczego i w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane oraz o prawach, jakie masz do swoich danych.

 • Informacje kontaktowe w sprawach dotyczących prywatności

  Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem privacy@interlogic.com.ua

 • Jakie dane osobowe zbieramy?

  When you submit an enquiry to us, we ask you for your name, your email address, your phone number and the name of your company.

 • Dlaczego zbieramy te informacje?

  Informacje podane przez Ciebie w formularzu do przesyłania wiadomości służą wyłącznie do dostarczenia Ci potrzebnych informacji. Informacje podane przez Ciebie w formularzu aplikacji o pracę są wykorzystywane do nawiązania stosunku umownego pomiędzy Tobą a InterLogic. Przedstawiciele zespołu InterLogic Recruitment mogą poprosić Cię o dodatkowe informacje w celu kontynuowania procesu weryfikacji.

  W przypadku, gdy planujemy zmienić cel przetwarzania na taki, który jest niezgodny z pierwotnym, skontaktujemy się z Państwem w celu przekazania dalszych informacji o celach przetwarzania przed jego rozpoczęciem, zawsze zapewniając odpowiednią podstawę prawną przetwarzania, co może obejmować prośbę o dodatkową zgodę.

 • Co robimy z Twoimi danymi?

  Twoje informacje są przechowywane w naszych systemach wewnętrznych obsługiwanych przez firmę Microsoft oraz w systemie Confluence obsługiwanym przez firmę Atlassian. Mamy umowy z firmami Microsoft i Atlassian, które zobowiązują je do zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. Nie jest wysyłany poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

  Nasi przedstawiciele zespołu rekrutacyjnego przeczytają Twoją wiadomość i odpowiedzą Ci za pośrednictwem poczty elektronicznej. Kiedy aplikujesz na stanowisko pracy, Twoje informacje są przesyłane do przedstawiciela zespołu rekrutacyjnego przypisanego do konkretnego stanowiska. Zazwyczaj analizuje informacje i odpowiada telefonicznie lub pocztą elektroniczną w ciągu pięciu (5) dni roboczych po złożeniu wniosku.

 • Wszystkie Twoje dane osobowe będą ściśle poufne i nie zostaną ujawnione nieupoważnionym osobom trzecim ani upublicznione bez Twojego uprzedniego powiadomienia w niniejszym zawiadomieniu lub osobiście. Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych za granicę bez rozsądnego zapewnienia ochrony praw i wolności Państwa jako osoby, której dane dotyczą.

  Nie będziemy wykorzystywać tych informacji do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, które mogą mieć na Ciebie wpływ.

 • Jak długo przechowujemy Twoje dane?

  Twoje dane osobowe są przechowywane w naszych systemach przez rok, chyba że wyrazisz zgodę na przesyłanie Ci informacji marketingowych na bieżąco, w którym to przypadku będziemy je przechowywać tak długo, jak będziesz wyrażać zgodę.

 • Twoje prawa do Twoich informacji

  Zgodnie z prawem możesz zapytać nas, jakie informacje o Tobie posiadamy, możesz je zobaczyć i możesz poprosić nas o ich poprawienie, jeśli są niedokładne.

  Możesz również poprosić o ich usunięcie lub o przekazanie Ci kopii informacji.

  Możesz również poprosić nas o zaprzestanie korzystania z Twoich danych w dowolnym momencie, klikając link rezygnacji z subskrypcji na końcu jakiejkolwiek komunikacji e-mail.

  Jeśli masz skargę dotyczącą wykorzystania przez nas Twoich informacji, możesz skontaktować się z Biurem Komisarza ds. Informacji i złożyć skargę do organu nadzorczego.